PRIVACY

Natuurlijk nemen wij je privacy serieus, en doen we er alles aan om je privé gegevens ook daadwerkelijk privé te houden.

Uiteraard hebben we wel gegevens van je nodig om je te kunnen helpen, en onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Welke gegevens we van je vragen, en hoe we hier mee omgaan lees je hieronder.

Persoonsgegevens:

We verzamelen je persoonsgegevens omdat we deze nodig hebben om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren. Dit geldt voor onze (potentiële) klanten en voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Ben je een (potentiële) klant van ons, gebruiken we je gegevens om een offerte te kunnen sturen, specificaties of wensen met betrekking tot een bepaalde zaak of dienst te kunnen delen, producten leveren, werkzaamheden voor je uitvoeren, factureren, en om doeltreffend te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer zijn je persoonsgegevens nodig voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst. Bij inkoop gebruiken we ze om aan te kunnen geven aan welke wensen en specificaties een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, om een offerte-aanvraag te kunnen sturen, een bestelling te plaatsen, de facturen te betalen, en zorg te dragen voor een doeltreffende communicatie over de uitvoering van de overeenkomst.

Derden:

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst die we samen aangaan is het mogelijk dat we je persoonsgegevens delen met partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Ook maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar je persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Je persoonsgegevens worden om deze reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. We maken gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Je persoonsgegevens worden ook verstrekt aan betaalproviders om online betalingen via onze webshop mogelijk te maken. Tot slot maken we gebruik van een aantal e-mail providers met wie we je persoonsgegevens delen.

Informatie:

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven zullen we je persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen en te houden over relevante informatie met betrekking tot het gebruik van vacuüm, informatie over bestaande en nieuwe producten, evenementen en beurzen waar je ons kunt bezoeken, acties en aanbiedingen. Op ieder moment, en bij ieder e-mail bericht heb je de mogelijkheid ons te laten weten dat je er geen prijs meer op stelt. Dit kan door de afmeldlink onder aan ieder e-mail bericht, of door een mailtje te sturen aan info@hamevac.nl

Bewaren:

Als je bij ons offerte hebt gevraagd maar je bent geen klant geworden zullen we je gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook als wij een offerte van jou hebben ontvangen, maar geen klant zijn geworden zullen je persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Ben je wel klant van ons geworden, of wij van jou zullen we de persoonsgegevens bewaren voor een periode van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst tussen ons volledig is uitgevoerd. Deze periode van zeven jaar is de periode die wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na deze periode zullen we je persoonsgegevens verwijderen.

Rechten:

Het zijn jouw persoonsgegevens, dus uiteraard heb je de nodige rechten. Je hebt het recht ons te vragen om je eigen persoonsgegevens in te zien. Als er aanleiding toe is kun je ons vragen je persoonsgegevens aan te vullen of onjuistheden te wijzigen. Daarnaast heb je het recht te vragen om je persoonsgegevens te wissen, of het gebruik van je gegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons vragen om verkrijging van je persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om van je rechten gebruik te maken neem contact op: 

Hamevac B.V., Pieter Goedkoopweg 14, 2031 EL Haarlem, 023-8882140, info@hamevac.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kun je uiteraard contact opnemen.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2018.